KODUKORD KALAKUNINGA PUHKEMAJAS


Sisse registreerimine kell 15.00 ja välja registreerimine kell 12.00.
Palume suhtuda heaperemehelikult Teie kasutusse antud Kalakuninga puhkemaja varasse ning
kasutada maja ruume, mööblit, nõusid ja muud vara vastavalt nende kasutusotstarbele.
Palume hoida puhkemajas ja puhkemaja territooriumil puhtust ja korda.
Majutusteenuse pakkuja ei vastuta kliendi isiklike asjade kadumise eest puhkemajast.
Puhkemajast lahkumise järel palume alati kontrollida, et uks oleks lukus ja aknad suletud.
Sauna välisukse sulgemiseks tõsta esmalt ukselink ja siis lukusta uks.
Puhkemaja territooriumil palume jälgida, et sõidukid oleksid pargitud ainult selleks ette
nähtud kohtadele.
Puhkemaja ruumid palume üle anda korrastatult, ruumide kasutamisele eelnenud seisukorras,
sealhulgas palume pesta kõik kasutatud nõud. Lisaks palume võimaldada majutusteenuse
pakkujal või tema esindajal enne Teie lahkumist vaadata üle kasutuses olnud ruumid.
Saunakerisele ei tohi leili viskamiseks kasutada õlut jms.
Lastega puhkajatel palume lapsi mitte ilma järelevalveta jätta.
Puhkemajas ja puhkemaja territooriumil viibivate inimeste arv ei tohi ületada broneerimisel
kokku lepitud inimeste hulka.
Lähtudes Korrakaitseseaduse § 56st kehtib Kalakuninga puhkemajas ja selle territooriumil
keeld tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte:

  • tööpäevadel kella 22.00-st kuni 6.00-ni;
  • puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni.

TULEOHUTUS


Ärge kasutage puhkemajas lahtist tuld sh küünlaid.
Puhkemaja siseruumides on suitsetamine keelatud.
Puhkemajasse saabudes tutvuge lähimate evakuatsioonipääsude ja päästevahendite
asukohtadega.
Tulekahju korral teavitage koheselt häirekeskust telefonil 112 ja majutuse pakkujat +372 50
58 695.
Grillimise juures tuleb tagada pidev järelevalve ning grillimise lõpetamisel olla veendunud, et
söed on täielikult ära põlenud. Lõkke tegemine Kalakuninga puhkemaja territooriumil on
keelatud.

Kalakuninga puhkemaja
Kalakuninga, Liimala küla
Lüganuse vald, Ida-Virumaa 43306